Kariérové ​​poradenství pro inkluzivní společnost

22.02.2019 17:15

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci "Kariérové ​​poradenství pro inkluzivní společnost", která se uskuteční ve dnech 11. - 13. září 2019 v Bratislavě.

Jde o prestižní konferenci s dlouholetou tradicí, kterou zastřešuje "Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství" (IAEVG) - nejstarší a největší mezinárodní organizace v oblasti kariérového poradenství, která má téměř 16 000 členů (institucionálních a individuálních) z 36 zemí.

Letos dostalo příležitost uspořádat konferenci historicky poprvé Slovensko. Konference je spolupořádána Sdružením pro kariérové ​​poradenství a rozvoj kariéry společně s Euroguidance Slovensko a s českými partnery: se Sdružením pro kariérové ​​poradenství a kariérový rozvoj, s Ústavem pedagogických věd Masarykovy univerzity v Brně a s Centrem Euroguidance Česká republika.

Záštitu nad konferencí převzalo slovenské Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu a Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny.

Jde o skvělou příležitost setkat se přibližně s 350 nejvýznamnějšími vědci, kteří se zabývají teoriemi a výzkumem kariérového poradenství, s kariérovými poradci a s tvůrci politik v oblasti kariérového poradenství a sociální inkluze z celého světa i aktivně se účastnit konference s příspěvkem na některé z témat konference.

Výzva k předkládání příspěvků je otevřena do 31. března 2019.

Pokud nebudete mít zájem o účast v Bratislavě, přijměte pozvání do Brna, kde bude ve dnech 9. - 10. září 2019 probíhat předkonferenční mezinárodní sympozium a návštěvy vybraných brněnských institucí, které poskytují kariérové poradenství.

Více informací naleznete na webové stránce.

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.