Nový portál JOBHUB

14.12.2018 21:55

Jménem Fondu dalšího vzdělávání si vám dovolujeme představit nový portál JOBHUB jako technický a informační nástroj pro  zastřešení kariérové poradenství v ČR. Fond dalšího vzdělávání jako příspěvková organizace MPSV se dlouhodobě zabývá tématy trhu práce, vzdělávacími potřebami různých cílových skupin, kariérní poradenství pro tyto cílové skupiny nevyjímaje. KATALOG PORADCŮ jako součást portálu JOBHUB má svoji historii danou vývojem v předchozích projektech, kdy se soustřeďovala pozornost na řízení poradenského procesu. Nyní vám předkládáme zcela novou verzi KATALOGU PORADCŮ, který se stane i vaší účastí zcela ojedinělou webovou platformou pro kariérové poradce v České republice sdružující  odborníky této profese napříč všemi segmenty oblasti kariérového poradenství.

Hlavním cílem registrace do Katalogu poradců je v první řadě záměr získat co nejširší spektrum odborníků poskytujících různé formy kariérového poradenství a na druhé straně dát Vám jako odborníkům k dispozici zdarma jednotnou celostátně platnou platformu, která vám poskytne propagaci vašeho profesního profilu a propojení s klientem využívajícím služby portálu.

Portál JOBHUB, jehož je KATALOG PORADCŮ nedělitelnou součástí, Vám pak jako odborníkům pohybujícím se napříč všemi segmenty trhu poskytne ucelený nástroj pro práci s klientem v procesu kariérového poradenství. Součástí portálu JOBHUB bude modul SEBEEVALUACE připravený pro koncové uživatele – klienty, kteří zvažují změnu kariéry a rádi by využili předloženého nástroje k poznání sebe sama. Uživatele vždy vidíme i přes jejich aktuální životní situaci, a proto nedílnou součástí portálu bude i modul ŽIVOTNÍ SITUACE, díky kterému můžete vy kariéroví poradci získat ucelené informace o potřebách a možnostech řešení dané životní situace z pohledu klientů. Inspirovat se můžete  vloženými kazuistikami a metodami, které zpracovávají jednotliví registrovaní poradci. Po své registraci do Katalogu poradců  můžete rozšířit rady přispěvatelů  i vy a obohatit tak databázi kazuistik a metod. Jako kariérový poradce velmi často potřebujete pro práci s klientem konkrétní informace z trhu práce jak na celonárodní úrovni, tak informace regionálního charakteru. Všechny tyto informace jsme sdružili a  v modulu Informace z trhu práce je najdete na jednom místě.

 

Jak bude vypadat proces registrace?

Proces registrace je oproti minulým požadavkům jednoduchý a časově nenáročný proces.

 • 1. Pro registraci zvolte internetový prohlížeč Google Chrome nebo jakýkoliv jiný prohlížeč kromě prohlížeče Internet Explorer
 • 2. Odkaz  dev.jobhub.fdvdev.cz vložte do nového anonymního okna
 • 3. Zadejte uživatelské jméno: jobhub-dev
 • 4. Zadejte heslo: kolika-123
 • 5. Na úvodní straně Katalogu poradců a kariérových koučů straně portálu JOBHUB najdete ve spodní části (zelený) registrační formulář
 • 6. Zde prosím vyplňte svůj email, stanovte si uživatelské jméno a heslo, kterým se budete do systému přihlašovat, uživatelské jméno se nikde nezobrazuje, slouží pouze k přihlášení
 • 7. Odešlete registrační formulář
 • 8. Na vámi zadaný email bude zaslán aktivační odkaz, který aktivujte proklikem na odkaz nebo zkopírováním do řádku pro adresu v prohlížeči
 • 9. Po zobrazení hlášky, že jste úspěšně zaregistrováni, naleznete v pravém horním rohu tlačítko profil
 • 10. Přihlaste se do portálu JOBHUB / přejděte na profil – Katalogu poradců a kariérových koučů straně a vyplňte svůj profil, nejprve vyplňte pouze povinné položky a stiskněte tlačítko „Uložit“ na konci formuláře
 • 11. Po uložení se profil zobrazí v přehledu poradců.

Pro případné dotazy nebo problémy kontaktujte carmen.vanova@fdv.cz  a zdenek.choleva@fdv.cz (tel:602616870).

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.