Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou.

15.03.2022 12:26

CSVŠ ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta pořádá on-line workshop k představení nové studie Dr. Filipa Bláhy „Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou“. Po představení studie bude následovat diskuze k jejím závěrům.

  • KDY: Úterý, 5. dubna 2022, 13:00 – 14:30 hodin
  • KDE: Platforma ZOOM (odkaz bude zaslán zájemcům o účast po provedení on-line registrace)
  • JAK: Registrujte se nejpozději do 31. března 2022! Účast na workshopu je bezplatná.

 

Studie vychází ze závěrů dvou mezinárodních workshopů, které CSVŠ uspořádalo v letech 2020 a 2021 ve spolupráci s Nadaci Friedrich Eberta. V centru zájmu studie stojí Strategický záměr ministerstva školství pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, jehož cíle a priority jsou bez dobře nastaveného vysokoškolského poradenství jen stěží dosažitelné. Na dvou konkrétních případech – přechodu a psychologickém poradenství – studie přibližuje aktuální výzvy směrem k poradenské komunitě a také to, jak se na nich podepsala epidemie koronaviru. Poslední část je věnována otázce efektivního financování poradenských aktivit.

Studie vznikla v rámci partnerství s AVŠP.

Zpět

Aktuality

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.