Pozvánka na on-line Valnou hromadu AVŠP

18.06.2019 12:25

Dobrý den vážené vysokoškolské poradkyně, vážení vysokoškolští poradci, 

dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na on-line Valnou hromadu AVŠP realizovanou elektronickou formou na webových stránkách AVŠP. 

Valná hromada proběhne v pátek, 28. června 2019, formou on-line hlasování, které bude na webových stránkách AVŠP otevřeno od 8:00 do 20:00 hodin.

Program: 

Předkládaná výroční zpráva je již zveřejněna na webových stránkách AVŠP. Hlasování bude probíhat dle níže popsaného postupu.

Postup hlasování:

Prosím do předem připraveného formuláře vypište:

Vaše jméno a příjmení a vyjádřete: SOUHLASÍM x NESOUHLASÍM s předkládanou Výroční zprávou AVŠP za rok 2018. Případné změny, o kterých má Valná hromada právo rozhodovat a schvalovat je, nejsou na pořadu jednání.

Za hlasování předem děkujeme.

Za Radu AVŠP

Barbora Čalkovská, předsedkyně AVŠP

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.