Pozvánka na on-line Valnou hromadu AVŠP

13.05.2022 08:22

Milé vysokoškolské poradkyně, milí vysokoškolští poradci,

dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na Valnou hromadu AVŠP realizovanou elektronickou formou na webových stránkách AVŠP. Valná hromada proběhne v pondělí, 13. června 2022, formou on-line hlasování, které bude na webových stránkách AVŠP otevřeno od 8 do 20 hodin.

Výroční zprávu zveřejníme na webových stránkách asociace v týdnu před valnou hromadou. 

Postup hlasování:

Prosím do předem připraveného formuláře vypište:

Vaše jméno a příjmení a vyjádřete: 

  • SOUHLASÍM s předkládanou výroční zprávou AVŠP za rok 2021
  • NESOUHLASÍM s předkládanou výroční zprávou AVŠP za rok 2021

Případné změny, o kterých má Valná hromada právo rozhodovat a schvalovat, nejsou na pořadu jednání.

Za účast a hlasování předem děkujeme.

 

Za Radu AVŠP

Barbora Čalkovská, předsedkyně AVŠP

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.