Pozvánka na setkání AVŠP v úterý, 24. ledna 2017

18.01.2017 14:38

Těšíme se na setkání příští úterý, 24. ledna 2017 v prostorách CIPS na ČVUT v Praze.

Od 10:00 do 12:30 jsme pro vás připravili workshop „Praktické případové studie z praxe vysokoškolského poradce“, zaměřené na sdílení vašich zkušeností. Na workshopu budeme pracovat ve skupinách podle typu poradenství, kterým se poradcí zabývají:

  • poradenství speciálně-pedagogické,
  • poradenství psychologické a studijní,
  • poradenství profesní a kariérní.

Workshop bude moderovat Mgr. Jakub Švec.

Uvítáme, pokud si každý z vás připraví svou vlastní kazuistiku. Cílem workshopu je přeci jen osobní výměna vlastních zkušeností z praxe se svými kolegy.
 

Na workshop bude po pauze na oběd navazovat Valná hromada jako nejvyšší orgán AVŠP. Podstatným bodem jednání je však volba Rady Asociace na příští dva roky. Vzhledem k tomu, že dojde k personálním změnám pro příští volební období, si vás dovolujeme vyzvat ke zvážení vlastní kandidatury do Rady či navržení kandidátů/ kandidátek. Volba proběhne veřejným hlasováním. Volební období je dvouleté a představuje aktivní spolupráci na řízení a činnostech AVŠP.

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.