Pozvánka na webinář "Ženy a pandemie"

03.02.2022 13:24

Poslední roky života v pandemii výrazně ovlivnily fungování mnoha rodin. S nečekanými situacemi jsme si museli poradit z hodiny na hodinu a naučili se moc neplánovat, protože se podmínky pro život měnily a mění. Jak u nás, tak u našich sousedů. Velkou měrou se však se situací musely vypořádat ženy zejména v pozicích zaměstnaných matek. Na zavření škol a online výuku nebyl nikdo připravený. Co jsme se během posledních měsíců naučili a co se naučili naši zaměstnavatelé? 

Zveme Vás na webinář 

Ženy a pandemie: pohled na postavení obou pohlaví a rozdíly mezi Českou republikou a Německem

v úterý 8. února 2022 od 15:00 – 18:00 hodin.

 

Registrovat se můžete do 4. února 2022 do 12:00 hodin. Přihlašovací údaje dostanou registrovaní zájemci mailem nejpozději 7. února 2022.

Na webináři vystoupí: 

 • Aicha Bah-Diallo, jummp Frauenbetriebe e.V., Frankfurt am Main
 • Petra Ezzeddine, Univerzita Karlova
 • Johana Jonáková, Gender Studies o.p.s.
 • Bianca Lange, Univerzita Magdeburg
 • Johannes Seebauer DIW Berlin
 • Lenka Simerská, MPSV Praha

 

Webinář bude simultánně tlumočen do českého a německého jazyka.

Akci organizačně zajišťují spolek DTSW a portál CareerMarket, finanční podporu poskytl Česko-německý fond budoucnosti, záštitu Gender Studies.

Proč má smysl si odpoledne vyblokovat? Třeba proto, že máte podobné zkušenosti. Přinášíme pár postřehů z Česka a z Německa.

 

Bylo to naprosto šílené období. 15 hodin denně bez možnosti odpočinku. Doprovázené frustrací, že nic nedělám dobře, protože na nic není čas. Všechno bylo jen tak, aby se to stihlo. Skřípalo to na všech stranách.  Ale utřídila jsem si priority, že nejdůležitější pro naše děti je vzdělání. Pomáhali jsme klukům s manželem co nejvíc. Ti totiž potřebovali i zapnout počítač, protože byli v první a druhé třídě. Byl to jeden velký chaos, kdy se měnila pravidla bez jakýchkoliv souvislostí.

Jana, výzkumná pracovnice, Česká republika

 

Mám dvě děti ve věku 3 a 8 let, nepracuji na živnosťák a doma jsem zůstat nemohla. Můj zaměstnavatel vůbec nerespektoval to, že mám najednou doma dvě děti v lockdownu. Nijak mu nepomohl ani stát. Vůbec neřešil pomoc zaměstnavatelům. Vím, že priorita bylo zdraví a nemocnice, ale my viseli úplně ve vakuu. O děti rodičů, kteří pracovali např. ve zdravotnictví nebo u policie bylo postaráno.  To znamená, že mohly chodit nadále do školky a školy, ostatní se museli postarat sami.

U nás doma to bylo tak, že jsem pracovala od sedmi do tří, manžel odpoledne a večer. Po třech měsících byl už úplně vyčerpaný. Vy v Česku jste si mohli vzít alespoň ošetřovačku na děti, která nějaké náklady pokryla. Ale v Německu jsme museli chodit do práce na plno.

Kamila, OSVČ, Německo

 

To, že ženy zůstaly najednou doma a staraly se o děti, znamenalo pro nás výpadek na 10 miliónů korun na tržbách. My jsme výrobní firma a máme většinu zaměstnankyň ženy. Jsou dobré na jemné operace, kterými je naše firma proslulá a bez nich se neobejdeme. Museli jsme najít model, který by byl přijatelný pro všechny zúčastněné. Jediná pomoc od státu bylo 800 000 Kč z programu ANTIVIRUS. Ale při desateronásobném výpadku příjmů v měsíci jsme to nijak moc nepocítili.

Lenka, finanční ředitelka výrobní firmy, Česká republika

 

Některé z mých aktivit v oblasti lidských zdrojů, rozvoje týmů a organizací byly přesunuty na online platformy, ale v konečném důsledku se zcela transformují po obchodní stránce. Podniky v krizi mohou německý stát požádat o podporu. Osobně krizi zvládám druhým rokem bez podpory. Mám pocit, že osoby samostatně výdělečně činné, jako jsem já, jsou na konci potravinového řetězce. Změnu způsobenou pandemií jsme pocítili jako první a vzpamatujeme se z ní, až když se vzpamatuje celý řetězec před námi.   

Alica, podnikatelka, Německo

 

Manžela mám na home office druhý rok. Tím, že je doma, tak já automaticky očekávám, že mi s něčím pomůže, třeba jen odveze děti na kroužek. Ale to se nikdy nestane. Je psychicky náročné neustále si připomínat, že sice je doma, ale vlastně v práci. A já vařím, taxikařím a ještě chodím do práce. Myslím, že na tradiční český pohled na rozdělení mužské a ženské role neměla pandemie žádný vliv.

Kateřina, projektová manažerka, ČR

 

Tyto zkušenosti ukazují na to, že se ženy v obou státech potýkaly s podobnými zkušenostmi. V rámci diskusního on-line webináře bude proto věnována pozornost následujícím tématům: 

 • Jaké jsou dopady na ženy pracující a ženy podnikatelky? Jaký má korona krize dopad na udržitelnost jejich pracovních míst? Jak se se situací vyrovnávají ženy – podnikatelky? 
 • Jakým způsobem a pokud vůbec, lze během pandemie sloučit péči o blízké a práci? Jak je to v Německu, jak je to v Česku? 
 • Mnoho žen se odvrací od svého podnní. Co by se muselo stát, aby pro ně tato forma podnikání byla atraktivnější a aby úspěchy posledních let nezmizely? 
 • OSVČ trpí častěji psychickými problémy v důsledku ztráty příjmu. Jak to řeší v Německu? Kudy jde Česká republika? 
 • Jaké jsou důsledky pro důchodové zabezpečení žen – OSVČ kvůli corona krizi? Jaké bude mít dopady právě tato krize na ženy? 
 • Jsou vystaveny vyšší ztrátě zaměstnání? Existuje zvýšené riziko chudoby žen? 
 • A jak celá situace ovlivní stav v obou zemích? Existují nějaké politiky na podporu žen?

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.