První setkání pracovní skupiny

02.04.2024 21:13

Ve středu, 27. března 2024 se poprvé sešla pracovní skupina AVŠP pro well-being. Úvodní setkání pracovní skupiny vedl pro větší vhled do problematiky well-beingu Mgr. Marek Matouš Bula, jehož medailon najdete níže.

V první části odpoledne jsme se ponořili do našeho vnímání well-beingu, načerpali jsme trochu teorie, výzkumů a inspirace ze zahraničí a ve druhé části jsme se zaměřili na plánování dílčích témat a aktivit pracovní skupiny. Prezentaci se zajímavými zdroji najdete na našich stránkách.

Mgr. Marek M. Bula | Aktuálně asistent a doktorand na Katedře pedagogiky na PedF a lektor na PřF. V rámci své disertace se zaměřuje na well-being a duševní zdraví ve vzdělávání. Pro MU vytvořil a zrealizoval ve spolupráci s Mrg. Barborou Kubantovou, Msc a za podpory Poradenského centra MU víkendový sebezkušenostní workshop “Posil svůj studentský well-being a naplň svůj potenciál na MUNI”. Dále pro doktorské studující na MU zrealizoval workshopy "Duševní zdraví a osobní pohoda vyučujících na MU" a "Podpora well-beingu a duševního zdraví doktorských studentů*ek na MUNI". Mimo jiné také pro budoucí učitele vytvořil předmět "Duševní zdraví v prvních letech za katedrou" a připravuje sebezkušenostní workshopy s tématikou řešení krizových nebo náročných situací ve škole.

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.