Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů VŠ

04.02.2020 09:30

Rádi bychom vám nabídli další školení k Baterii testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vy­sokoškolské studium pořádané týmem DysTestu.

DysTest svou koncepcí navazuje na baterii Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých, obsahuje testy a normy umožňující přesnější diagnostiku vysokoškoláků, ale i maturantů a uchazečů o studium. Baterie nabízí komplexní soubor diagnostických metod, které postihují čtenářské dovednosti, jazykové kompetence, zrakovou a sluchovou percepci a pracovní pamět. Zásadní inovací je softwarová aplikace se zvukovými nahrávkami pro zajištění jednotných podmínek testování a normami, které slouží jako podklad pro vyhodnocení výsledků. Nástroj je určen pro diagnostiku osob, jejichž mateřským jazykem je český jazyk.

Školení je určeno zejména speciálním pedagogům a psychologům, ale mohou se ho zúčastnit i další pedagogičtí pracovníci se zájmem o diagnostiku poruch učení. Kurz je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.