Srdečně Vás zveme na online Valnou hromadu AVŠP

31.05.2024 21:37

Vážené vysokoškolské poradkyně,

Vážení vysokoškolští poradci,

dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na on-line Valnou hromadu AVŠP realizovanou elektronickou formou na webových stránkách AVŠP. 

Valná hromada proběhne dne 19. června 2024, formou on-line hlasování per rollam, které bude na webových stránkách AVŠP otevřeno od 8 do 20 hodin.

Program: 

  • Schválení Výroční zprávy AVŠP za rok 2023

Předkládaná výroční zpráva je již zveřejněna na webových stránkách AVŠP. Hlasování bude probíhat dle níže popsaného postupu.

 

  • Postup hlasování:

Prosím do předem připraveného formuláře vypište:

Vaše jméno a příjmení a vyjádřete: SOUHLASÍM x NESOUHLASÍM s předkládanou Výroční zprávou AVŠP za rok 2023. Případné změny, o kterých má Valná hromada právo rozhodovat a schvalovat je, nejsou na pořadu jednání.

 

Za hlasování předem děkujeme.

Za Radu AVŠP

Barbora Čalkovská | Předsedkyně AVŠP

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.