Standardy vysokoškolského poradenství a vzorový vnitřní předpis

01.12.2023 07:45

Pracovní skupina Legislativa ve VŠ poradenství ukončila jednu etapu své činnosti finalizací dokumentu Standardy vysokoškolského poradenství a vzorový vnitřní předpis ke dni 27. 11. 2023.

Dokument byl poprvé představen na Meziuniverzitním setkání k duševnímu zdraví vysokoškoláků 28.11. 2023 na VŠCHT v Praze. Následně bude předán Radě vysokých škol prostřednictvím Studentské komory rady vysokých škol, odboru pro vysoké školství MŠMT a dalším dotčeným institucím. Poradenští pracovníci vysokých škol mají dokument k dispozici na webových stránkách AVŠP a je tím k dispozici k šíření na akademické senáty VŠ a vedení škol prostřednictvím poradenských pracovišť.

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.