Vyjadřujeme podporu

10.07.2020 07:21

Jako AVŠP vyjadřujeme podporu  otevřenému dopisu  organizace Youth, Speak Up!, jejíž garantkou pracovní skupiny zaměřené na duševní zdraví mladých lidí je zakladatelka organizace Nevypusť duši Marie Salomonová. 

Pandemie koronaviru  výrazně ovlivnila duševní zdraví celé populace, včetně dětí a mladých lidí. Dokazují to četnější kontakty linek důvěry a vyšší zastoupení závažných témat, ale také nárůst ekonomických problémů v rodinách, zvýšený výskyt domácího násilí a dalších patologických jevů. Nastalá situace také s velkou pravděpodobností zvýrazní nerovnosti v přístupu ke vzdělávání, a právě vzdělávací systém má šanci duševního zdraví dětí a mladých lidí výrazně podpořit (nejen v době krize). Vláda v rámci řešení “koronakrize” zajisté podnikla řadu opatření, na duševní zdraví, zejména mladších, však zapomíná.

Otevřený dopis je adresovaný ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, ve kterém je apelováno na zlepšení aktuálního nedostatečného stavu péče o duševní zdraví dětí a mladých lidí, který je jednoznačně multiresortní záležitostí.

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.