Zápisy z jednání rady - archiv

Rada Asociace vysokoškolských poradců se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku. Na této stránce jsou Vám k dispozici zápisy z jednotlivých jednání rady od začátku roku 2016.
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.