Řečníci

Kateřina Cidlinská, Sociologický ústav AV ČR
GENDER TÉMA VE VŠ PORADENSTVÍ

Výzkumnice v NKC-gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i a doktorandkou Institutu sociálních studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy. Výzkumně se zaměřuje na akademické kariéry a akademické identity. Od roku 2017 působí ve funkci předsedkyně evropské sítě mentoringových programů ve vědě EUMENT-NET. Od roku 2014 vede celorepublikový mentoringový program pro doktorand(k)y a postdoktorand(k)y.

Vít Čelikovský, Centrum Hladina s.r.o.
ÚZKOST V ŽIVOTĚ VŠ STUDENTA

Psycholog, psychoterapeut, supervizor s 16-letou praxí; psychoterapeutické výcviky v Gestalt terapii, Integrované psychoterapii zaměřené na tělo a Supervizní výcvik v Gestalt modalitě. 10 let výuky na MFF UK, 2 roky odborným asistentem 1.LF UK,  6 let psychologem na klinickém pracovišti Studentského zdravotního ústavu v Praze.

Nina Fárová, Západočeská univerzita
GENDER TÉMA VE VŠ PORADENSTVÍ
DoktorandkA katedry antropologie Západočeské univerzity a členkou NKC - gender a věda. Výzkumně se zaměřuje na český vzdělávací systém, zejména na téma mužů a maskulinity ve feminizovaném pracovním prostředí.
 

Miloš Havlík, externí spolupracovník CIPS ČVUT
ŘEČ TĚLA ANEB NEVERBÁLNÍ PROJEVY PORADCŮ A KLIENTŮ

Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci obor sociologie-andragogika. Další vzdělání: výcviky v systemické terapii, výcvik v narativní terapii. Je certifikovaný Reteaming® kouč. Pracuje jako supervizor, psychoterapeut a kouč.

Petra Krátká, Komerční banka
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Od roku 2007 pracuje v Komerční bance na HR, kde se věnuje interní komunikaci a společenské odpovědnosti. Získala také zkušenosti v oblastech diverzity a work-life balance, HR marketingu a částečně ve vzdělávání zaměstnanců. Pracuje na různých projektech, aktuálně na zavádění pre-onboardingu. Od roku 2017 se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Marie Machová, Vodafone
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Od začátku své praxe se pohybuje v HR, začínala jako HR asistentka v GE Money bank (dnešní Moneta), kde byla 3 roky. Poté krátce působila v personální agentuře a zaměřovala se hlavně na recruitment. Od roku 2009 zakotvila ve Vodafonu, kde má na starosti oddělení financí jako HR generalista a po návratu z rodičovské ještě část diverzity, konkrétně maminky a zdravotně znevýhodněné.

Soňa Nedomová, Thomas International CZ s.r.o.
VYUŽITÍ ON-LINE PERSONÁLNÍ DIAGNOSTIKY THOMAS V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ
Majitelka a konzultantka společnosti Thomas International CZ, která je partnerem Thomas International, Ltd., na území České republiky a Slovenska. Její celoživotní pracovní vášní je péče o komplexní rozvoj jednotlivců i týmů v prostředí zaměstnání. Produkty a služby vyvíjené Thomasem používá od roku 1994, kdy byly představené první validované české překlady Thomasových testovacích nástrojů.

Hana Potměšilová, REVENIUM, z. s.
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Výrazná osobnost českého neziskového prostoru je jednou z největších odbornic na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Česku. Aktivně se podílí na legislativních změnách v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, neziskového sektoru a zdravotnictví.

Ivana Recmanová, REVENIUM, z. s.
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Ivana Recmanová je diagnostikovaná autistka. Vystudovala na bakalářském stupni studia živé jazyky a na magisterském lingvistiku s kybernetikou. V průběhu života bydlela nejen v České republice, ale i Velké Británii a Španělsku. V současnosti pracuje jako redaktorka časopisu Inspirante a je členkou Poradního orgánu pro monitoring práv zdravotně postižených, který byl zřízen při Kanceláři veřejného ochránce práv. Mimo to také působí jako zástupkyně vedoucího Odborné sekce pro lidská práva Strany zelených.

Lenka Slavíková, externí spolupracovnice IPSC UK
ZKUŠENOSTI S ELEKTRONICKÝMI DIAGNOSTICKÝMI NÁSTROJI V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ

Vystudovala jednooborovou sociologii na Filozofické fakultě UK a následně jednooborovou psychologii na téže fakultě. Svou pracovní dráhu zahájila v oblasti aplikovaného výzkumu pracovních podmínek (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). Z výzkumu přešla do komerční sféry ke konzultantské práci v oblasti lidských zdrojů (Assessment Systems). Absolvovala roční výcvik v psychologickém koučování (Qed Group) a věnovala se výběru a rozvoji zaměstnanců a psychodiagnostice. Dále absolvovala pětiletý výcvik Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo). V současnosti se věnuje psychoterapeutické práci s psychosomatickými pacienty (CKP Dobřichovice), pracuje jako profesní poradce pro IPSC UK a ve své soukromé praxi nabízí psychoterapii zaměřenou na tělo, psychologické koučování a profesní poradenství. Věnuje se také lektorské činnosti v oblasti koučování a lidských zdrojů.

Monika Smolíková, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Univerzita Palackého v Olomouci
STUDENT S PAS VE VŠ PORADENSTVÍ
Vystudovala Speciální pedagogiku pro druhý stupeň základních škol a střední školy na Pedagogické fakultě UP spolu s Historií na Filozofické fakultě UP. V současné době působí v Centru podpory studentů se specifickými potřebami jako koordinátor služeb pro studenty s poruchou autistického spektra a duševním onemocněním na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktivně se věnuje implementaci přístupu Possitive Behaviour Support do vzdělávání studentů s poruchou autistického spektra na vysokých školách. Po téměř desetileté praxi ve speciálním školství se jako doktorand Ústavu speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci zároveň věnuje vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra v kontextu běžného vzdělávacího proudu zejména ve vztahu k řešení nestandardního chování ve výuce a zvyšování pohybové gramotnosti u dětí, žáků a studentů s PAS.

Katarína Širancová, Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT 
GENDER TÉMA VE VŠ PORADENSTVÍ

Pracuje v Centru informačních a poradenských služeb ČVUT jako informačně poradenská pracovnice. Vystudovala psychologii a filologii – anglický jazyk na Filozofické fakultě UK.

Petr Špaček, Focus Praha
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

V sociálních službách se pohybuje již od roku 2001, kdy začínal jako asistent pedagoga a sanitář v jedné osobě v Jedličkově ústavu a školách na civilní službě. Od roku 2011 je zaměstnán v organizaci Fokus Praha, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, kde je nyní na pozici vedoucího služby sociální rehabilitace - Tým podpory zaměstnávání. Kromě konkrétní pomoci lidem se zajímá i o zlepšování v destigmatizaci (nejen) u lidí s duševním onemocněním, osvětu mezi zaměstnavateli a i změny v systému zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.

Jakub Švec, externí spolupracovník MFF UK a CIPS ČVUT
TECHNIKY NASLOUCHÁNÍ PRO PORADENSKÉ PRACOVNÍKY

Má zkušenosti jako lektor, kouč, supervizor, facilitátor i učitel. Díky své studijní specializaci se od vysoké školy zabývá osobnostním a sociálním rozvojem (od sebeřízení, přes práci se skupinou – od komunikace, asertivity, vyjednávání, vedení lidí, lektorské dovednosti, až po prevenci šikany). Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj. Absolvoval také 500 hodinový sociálně-psychologický výcvik se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí.

Petr Vyhnánek, MPSV
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Od roku 2005 působil 12 let a Metropolitní univerzitě Praze. 8 let mj. na pozicích prorektora pro rozvoj a vnější vztahy a studijní záležitosti. Zde spolupracoval na realizaci stipendijního programu pro studenty s pohybovým postižením zejména na programech pracovních stáží pro studenty se zdravotním postižením. V roce 2017 spoluzaložil spolek Revenium a od roku 2018 působí jako odborný garant projektu zaměřeného na rozvoj sítě poradenství pro osoby se zdravotním postižením na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2021 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode