Pozvánka na on-line Valnou hromadu AVŠP

08.06.2021 10:08

Dobrý den vážené vysokoškolské poradkyně, vážení vysokoškolští poradci,

dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na on-line Valnou hromadu AVŠP realizovanou elektronickou formou na webových stránkách AVŠP. 

Valná hromada proběhne v pondělí, 21. června 2021, a to formou on-line hlasování per rollam, které bude na webových stránkách AVŠP otevřeno od 8.00 do 20.00 hodin.

Program: Schválení Výroční zprávy AVŠP za rok 2020

 Předkládaná výroční zpráva je již zveřejněna na webových stránkách AVŠP.  Hlasování bude probíhat dle níže popsaného postupu.

  • Prosím do předem připraveného formuláře vypište Vaše jméno a příjmení a 
  • vyjádřete: SOUHLASÍM x NESOUHLASÍM s předkládanou Výroční zprávou AVŠP za rok 2020. 

Případné změny, o kterých má Valná hromada právo rozhodovat a schvalovat je, nejsou na pořadu jednání.

Za hlasování předem děkujeme.

 

Za Radu AVŠP, Barbora Čalkovská, předsedkyně AVŠP

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.