Program konference

PŘESAH(Y) vysokoškolského poradenství

 

ČTVRTEK, 13. ČERVNA 2019

09:30 – 10:00   REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10:00 – 10:05   Zahájení konference, úvodní slovo

 • Barbora Čalkovská, předsedkyně AVŠP

10:05 – 10:15   Informace z Odboru vysokých škol MŠMT

 • Tomáš Fliegl, koncepční oddělení Odboru vysokých škol MŠMT

10:15 – 10:45   Novinky z VŠ poradenských pracovišť

 • Informační, poradenské a sociální centrum UK | Ludmila Součková
 • Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na UPOL | Lucia Pastieriková
 • Poradenské a kariérní centrum VŠCHT | Richard Nevšímal

10:45 – 11:00   Doporučení Rady EU o cestách prohlubování dovedností v kontextu kariérového poradenství

 • Jana Malá, Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT

11:00 – 11:15    PŘESTÁVKA

11:15 – 13:00    Poradenské aktuality

 • Síťování poradenských služeb v místní komunitě | Vít Čelikovský, Centrum Hladina s.r.o. 
 • Kariérové vzdělávání a poradenství na středních školách | Kateřina Lichtenberková, Národní ústav pro vzdělávání
 • Aplikace Nepanikař, první psychologická pomoc v mobilu | Veronika Kamenská, studentka VUT v Brně
 • Kariérová adaptabilita začínajících vysokoškoláků | Lenka Hloušková, Ústav pedagogických věd FF MU
 • On-line aplikace k využití pro neslyšící na vysokých školách | Jana Orlovská, DeafCom
 • Předcházení studijní neúspěšnosti | Marie Szopová, Poradenské centrum MU
 • Národní centrum kariérového poradenství a poradenství k mobilitám | Centrum Euroguidance

13:00 – 14:00   OBĚD

 

Odpolední program (místnost A)

14:00 – 15:30   Využití on-line personální diagnostiky Thomas v kariérovém poradenství

 • Soňa Nedomová, Thomas International CZ s.r.o.

15:30 – 16:00    PŘESTÁVKA

16:00 – 17:30   Úzkost v životě VŠ studenta

 • Vít Čelikovský, Centrum Hladina s.r.o.

 

Odpolední program (místnost B)

14:00 – 15:30   Gender téma ve VŠ poradenství

 • Katarína Širancová, Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT | Nina Fárová, Západočeská univerzita | Kateřina Cidlinská, Sociologický ústav AV ČR

15:30 – 16:00    PŘESTÁVKA

 

16:00 – 17:30   Student s PAS ve VŠ poradenství

 • Monika Smolíková, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Univerzita Palackého v Olomouci

18:30 - 23:00     VEČEŘE a neformální posezení

 

PÁTEK, 14. ČERVNA 2019

Dopolední program (místnost A)

09:00 – 10:30   Techniky naslouchání pro poradenské pracovníky

 • Jakub Švec, externí spolupracovník MFF UK a CIPS ČVUT

10:30 – 10:45    PŘESTÁVKA

10:45 – 12:15   Řeč těla aneb neverbální projevy poradců a klientů

 • Miloš Havlík, externí spolupracovník CIPS ČVUT

 

Dopolední program (místnost B)

09:00 – 10:30   Kariérové poradenství pro studenty s SP

 • Hana Potměšilová & Ivana Recmanová, REVENIUM, z.s. | Petr Vyhnánek, MPSV | Petra Krátká, Komerční banka | Marie Machová, Vodafone | Petr Špaček, Focus Praha

10:30 – 10:45    PŘESTÁVKA

10:45 – 12:15   Zkušenosti s elektronickými diagnostickými nástroji v kariérovém poradenství

 • Lenka Slavíková, externí spolupracovnice IPSC UK

 

12:15 – 12:30    PŘESTÁVKA (místnost A)

12:30 – 12:45   Zakončení konference

 • Barbora Čalkovská, předsedkyně AVŠP

13:00 - 14:00    OBĚD a odjezd účastníků

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode