Program konference

PŘESAH(Y) vysokoškolského poradenství

Program bude sestaven především z workshopů určených ke sdílení vlastních příspěvků zaměřených na např. oblíbené a osvědčené techniky práce se studentem při poradenské praxi, sdílení dobré praxe spolupráce s externími neziskovými organizacemi, poradnami, či firmami při práci s uchazeči, studenty či absolventy. Obsah příspěvků bude vybírán tak, aby byly pokryty všechny typy VŠ poradenství – psychologické, studijní, speciálně pedagogické a kariérové/profesní. Lektory budou jak zvaní externí odborníci, tak poradci z řad členské základny AVŠP.

Předběžně navržená témata: 
  • Techniky naslouchání v poradenském rozhovoru 
  • Podpora studentů v jejich mimoškolních podnikatelských aktivitách – Start upy atd.
  • Zkušenosti s Hoganovým testem při poradenství na UK 
  • Pracovní jednání k tématu kariérového poradenství pro osoby se zdravotním postižením (OZP)
  • Burza zkušeností z řešení projektů OPVVV
Rádi bychom opět nabídli prostor členům AVŠP ke sdílení pracovních zkušeností a best practice k hlavnímu tématu konference PŘESAH(Y) vysokoškolského poradenství.
 
 

ČTVRTEK, 13. ČERVNA 2019

09:30 – 10:00   REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10:00 – 10:15   Zahájení konference, úvodní slovo
                           -  Mgr. Barbora Čalkovská, předsedkyně AVŠP

10:15 – 12:30   Dopolední program

12:30 – 13:30   OBĚD

13:30 – 17:30   Odpolední program

 

PÁTEK, 14. ČERVNA 2019

08:30 – 09:00   REGISTRACE ÚČASTNÍK

09:00 – 12:15   Dopolední program

12:15 – 12:30   Ukončení konference

12:30 – 13:30   OBĚD

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2019 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode