Vyhlášení výzvy MPSV

10.10.2022 15:39

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Oblast kariérového poradenství je podporována ve výzvě č. 20 Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání (1) s celkovou alokací 40 mil. Kč.

Bližší informace o výzvě naleznete zde: Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání (1) - Přehled výzev - www.esfcr.cz

Zpět

Aktuality

<< 87 | 88 | 89 | 90 | 91 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.